Lettergrootte:

Logopediepraktijk Korte Akkeren

 In de logopediepraktijk in Gezondheidscentrum Korte Akkeren helpen wij u graag bij de volgende problematiek:

 • Afwijkend mondgedrag
 • Articulatiestoornissen
 • Taalstoornissen 
 • Lees- en spellingsproblemen
 • Communicatiestoornissen na cva/trauma
 • Eet- en drinkproblemen (zowel bij kinderen als bij volwassenen)
 • Prikkelverwerkinsproblemen
 • Afasie ( taalproblemen bij NAH*)
 • Dysartrie ( spraakproblemen bij NAH*)
 • Dysfagie (slikproblemen bij NAH*)
 • Presentatietechnieken

* NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel. Lees verder »

 

Wie zijn wij?

In onze praktijk zijn twee logopedisten werkzaam; Hilde de Paus en Janine de Widt.

Hilde richt zich volledig op kinderen. Zij heeft specifieke bij- en nascholing gevolg op het gebied van Afwijkend Mondgedrag (OMFT: Oro Myo Funktionele Therapie), Articulatiestoornissen (PROMPT, Hodson en Padon en Metaphon), Taalstoornissen bij (jonge) kinderen en bij meertaligheid, Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, Lees- en spellingsproblemen , en op het gebied van Prikkelverwerkingsproblemen.

Naast haar werk in de praktijk heeft zij vele jaren ervaring opgedaan in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme) en een licht verstandelijke beperking.

Janine is thuis in het werken met volwassenen en met kinderen. Zij heeft specifieke na- en bijscholing gevolgd op het gebied van Stem, Afasie (taalproblemen na CVA/Trauma van hersenen), Dysfagie (slikproblemen bij neurologische problemen, Dysartrie (spraakproblemen a.g.v neurlogische problemen), COPD (longaandoening). Tevens is zij inzetbaar als presentatietrainer, vocal coach en stemtrainer. Dit kan in de vorm van een workshop, lezing of presentatie, maar ook individueel.

Vanuit gedegen kennis van revalidatie en neurologie wordt niet alleen zorg geboden vanwege direct zichtbare problemen maar wordt ook gekeken naar de meer subtiele problemen in de communicatie (lezen, schrijven, spreken, begrijpen) na de acute of tijdens de revalidatiefase. Zij heeft zich mede om die reden aangesloten bij de CVA-ketengroep.

 

Op het gebied van de OMFT werken beide logopedisten nauw samen met tandartsen en orthodontisten. Bij deze behandeling wordt gewerkt aan een juiste balans in de mondmotoriek om er zorg voor te dragen dat het gebit netjes blijft staan na het dragen van een beugel.

Ook wordt samengewerkt met scholen, peuterspeelzalen, STEK, het Spraak-/Taalspreekuur van het Groene Hart Ziekenhuis en de GOUDVIS-poli in het GHZ. Beiden zijn aangesloten bij een logopedische kring, en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

 

Samenwerking

Binnen het gezondheidscentrum wordt nauw samengewerkt met een aantal disciplines:

 • De diëtisten in verband met slikproblemen
 • De apotheker met in verband met heesheid als bijwerking van medicatie gebruik (COPD , Astma)
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Consultatiebureau
 • De (kinder)fysiotherapeut
 • De (kinder)oefentherapeut Cesar vanwege het effect van houdingsproblemen op de stem en de ontwikkeling van het spraakvermogen
 • De tandarts in verband met afwijkend mondgedrag
 • De huisartsen 

U kunt direct binnenlopen voor het maken van een afspraak, we zijn direct toegankelijk. Ook werken wij met verwijzingen van artsen, bijvoorbeeld de KNO-arts, CB-arts, Kinderarts, Longarts en Neuroloog.

 

 

 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Diëtisten Apotheker Jeugd en Gezin Consultatiebureau Fysiotherapeut Oefentherapeut

Samenwerking met andere organisaties

Zorgcentrum Korte Akkeren De Banjaard

 

Locatie 2e verdieping
Website www.logopedie-gouda.nl
E-mail info@logopedie-gouda.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00, dinsdagavond op afspraak
Telefoon 0182-529550 en 06-17242423 (spoedgevallen)
Apotheek Grendel B.V.Cool Kids KinderfysiotherapieDiëtisten GoudenhartFysiotherapie OranjestaeteGGD Hollands MiddenGroene Hart ZiekenhuisHealthy Feet GoudaHuisartsenpraktijk Korte AkkerenLogopediepraktijk Korte AkkerenOefentherapie Cesar GoudaRondOm PodotherapeutenSociaal Team 0-100+Sportfysiotherapeut Eric HeesenTandheelkundig Centrum Korte AkkerenTotal CareVierstroom Zorg ThuisWijkverpleegkundige Carla JochemsZorgBrug