Lettergrootte:

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren bestaat uit 19 personen; 6 huisartsen, 3 praktijkverpleegkundigen Somatiek, 1 praktijkondersteuner GGZ, 7 assistentes en 2 oproepassistentes. U kunt voor alle zorgvragen bij de huisartsenpraktijk terecht.  Lees verder »

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is sinds 2013 een NHG-geaccrediteerde huisartsenpraktijk. Kwaliteit van zorg en gezondheid van de patiënt staan centraal in onze huisartsenpraktijk. Om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van de korte lijnen tussen de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum.

In de wijk worden huisbezoeken afgelegd bij mensen die door ziekte niet in staat zijn op het spreekuur te komen.

Patiënten kunnen ook voor reizigersvaccinaties terecht in het gezondheidscentrum. Jaarlijks wordt er een middag georganiseerd om de griepprikken te geven.

Er is aandacht voor het opleiden van assistenten, verpleegkundigen, nieuwe huisartsen en co-assistenten. Hierdoor levert de praktijk een bijdrage aan een nieuwe lichting doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en huisartsen.

Op verzoek wordt er voorlichting gegeven in samenwerking met het wijkteam.

De huisartsen zijn naast hun werk in de huisartsenpraktijk bestuurlijk actief binnen de huisartsenpost, de ROH Midden-Holland, het Georganiseerd overleg Gezondheidscentra Gouda en de regionale klachtencommissie.

 

Chronische zorg

In de huisartsenpraktijk werken drie praktijkverpleegkundigen Somatiek. Zij zijn speciaal geschoold om patiënten met een chronische ziekte te begeleiden, zoals diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en astma. Naast deze begeleiding, die in nauwe samenwerking met de huisarts plaatsvindt, hebben de praktijkverpleegkundigen nog een aantal aanvullende taken op zich genomen: sociale huisbezoeken, het begeleiden van patiënten die willen stoppen met roken en het opmaken van een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten, inclusief de voorlichting om de risico's te verkleinen.

Eén van de praktijkverpleegkundigen heeft daarnaast de taak het begeleiden van de groep kwetsbare ouderen. Wij maken gebruik van de expertise van de klinisch geriater, de specialist ouderengeneeskunde, de thuiszorg/wijkverpleging en de vrijwilligers ter verbetering van de zorg aan kwetsbare ouderen.

De praktijkondersteuner GGZ  is er voor het begeleiden van mensen met psychische klachten zoals depressie en angststoornissen.

 

Samenwerking

Binnen het gezondheidscentrum wordt met alle disciplines samengewerkt, maar in het bijzonder met:

  • de apotheker
  • de wijkverpleegkundigen
  • de fysiotherapeut 

 

Afspraak maken

Inschrijven als nieuwe patient

 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Apotheker Wijkverpleegkundige Fysiotherapeut

 

 

Locatie 1e verdieping
Website www.hpka.nl
E-mail info@hpka.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur
Telefoon 0182-525606
Apotheek Grendel B.V.Cool Kids KinderfysiotherapieDiëtisten GoudenhartFysiotherapie OranjestaeteGGD Hollands MiddenGroene Hart ZiekenhuisHealthy Feet GoudaHuisartsenpraktijk Korte AkkerenLogopediepraktijk Korte AkkerenOefentherapie Cesar GoudaRondOm PodotherapeutenSociaal Team 0-100+Sportfysiotherapeut Eric HeesenTandheelkundig Centrum Korte AkkerenTotal CareVierstroom Zorg ThuisWijkverpleegkundige Carla JochemsZorgBrug