Lettergrootte:

Diëtisten Goudenhart

De diëtist in Gezondheidscentrum Korte Akkeren maakt deel uit van de afdeling Goudenhart. Goudenhart is onderdeel van Fundis (voorheen Vierstroom). Zij bieden (para)medische zorg aan op het gebied van behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, revalidanten, cliënten met een chronische ziekte en cliënten met overige voedingsproblematiek. Lees verder »

Diëtist Willy Verstegen werkt in het gezondheidscentrum en heeft een extra opleiding gevolgd op het gebied van COPD. Zij is onder meer actief binnen het kwaliteitsteam (Q-team) van de RZMH en is lid van de Regionale COPD-expertgroep van REOS. Ook mensen met overgewicht, ondergewicht,  diabetes, darmproblemen,  een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk kan zij adviseren. Vooral met het koolhydraatbeperkt dieet heeft ze de laatste tijd veel resultaat op het gebied van afvallen, diabetes en verhoogd cholesterol/hoge bloeddruk.

Een bezoek aan de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering (3 uur), maar telt wel mee voor het eigen risico.
Wordt u door de huisarts verwezen in verband met een dbc ( diabetes, COPD, CVRM), dan is er geen eigen risico en worden de consulten via de dbc verrekend, voor de cliënt betekent dit geen kosten.

De diëtisten van Goudenhart zijn verder geschoold in Motivational Interviewing en hebben regelmatig intervisie. Ook staan zij in het Kwaliteitsregister Paramedici.  Zij verstaan dus hun vak!

Samenwerking. Binnen het centrum wordt nauw samengewerkt met de volgende disciplines:

  • de huisarts en de praktijkondersteuners
  • de logopedist in verband met slikproblemen
  • de apotheker met oog op ondervoeding
  • de fysiotherapeut in verband met afvallen op maat (bij een BMI van > 30 i.c.m weinig bewegen)
  • de kinderfysiotherapeut in verband met gewicht en voedingsproblemen bij kinderen .

Specifieke projecten waaraan een bijdrage wordt geleverd, zijn de groepsbijeenkomsten voor allochtone vrouwen met diabetes, de Dikke Vrienden Club voor kinderen met overgewicht en het ontwikkelen van goede maaltijden in het nieuwe buurtcentrum ‘de Walvis’. Hierbij speelt voeding een belangrijke rol.

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisarts Logopedist Apotheker Thuiszorg / Plicare Fysiotherapeut

Locatie 2e verdieping
Website www.goudenhart.nu
E-mail info@goudenhart.nu
Openingstijden maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur
Telefoon 088-0234783 (afsprakenbureau)
Apotheek Grendel B.V.Cool Kids KinderfysiotherapieDiëtisten GoudenhartFysiotherapie OranjestaeteGGD Hollands MiddenGroene Hart ZiekenhuisHealthy Feet GoudaHuisartsenpraktijk Korte AkkerenLogopediepraktijk Korte AkkerenOefentherapie Cesar GoudaRondOm PodotherapeutenSociaal Team 0-100+Sportfysiotherapeut Eric HeesenTandheelkundig Centrum Korte AkkerenTotal CareVierstroom Zorg ThuisWijkverpleegkundige Carla JochemsZorgBrug