Lettergrootte:

Cool 2B Fit

Cool 2B Fit is een beweegprogramma voor kinderen met overgewicht. Het programma zich richt op plezier in bewegen en een gezonde leefstijl. Het is een landelijk programma, dat in de afgelopen jaren steeds verder is uitgewerkt. In 2019 is het programma door het RIVM erkend als effectief.

Cool 2B Fit biedt een complete aanpak en een positieve insteek!

Logo Cool 2B Fit


Cool 2B Fit heeft vier pijlers:
-  Voeding
-  Beweging
-  Gedragsverandering
-  Ouderparticipatie

Opbouw van het programma

Eerste fase
Het programma duurt twee jaar. De eerste fase duurt een half jaar. In het eerste half jaar vinden er zeven kindbijeenkomsten en zeven ouderbijeenkomsten plaats waarin verschillende thema’s aan bod komen, zoals voeding, gedrag en slapen. De deelnemers krijgen een werkmap met daarin informatie en opdrachten.
Daarnaast sporten de deelnemers twee keer per week in de groep. In de sportlessen maken zij kennis met verschillende sporten. Ook worden zij door Sportpunt Gouda begeleid bij het vinden van een geschikte sport en een leuke vereniging. Het is verplicht om aanwezig te zijn bij de sportlessen, de kindbijeenkomsten en de ouderbijeenkomsten.

Tweede fase
In de tweede fase blijven de kinderen nog een half jaar lang, één keer per week sporten in de groep. Vanaf deze fase vindt er ook begeleiding plaats door de psycholoog in de vorm van e-coaching, gedurende 12 maanden. Om de drie maanden vindt er een tussenevaluatie plaats. Dit zijn individuele gesprekken met de diëtist, de psycholoog en de kinderfysiotherapeut.

Team en samenwerkingspartners
Cool 2B Fit Gouda is een samenwerkingsverband tussen Sportpunt Gouda, Gezondheidscentrum Korte Akkeren, de Gemeente Gouda en diverse zorgpraktijken binnen de stad. Het begeleidende team bestaat uit een kinderfysiotherapeut, een diëtist, een psycholoog en een sportinstructeur. 

 

Praktische informatie
Duur van het programma:                        2 jaar

Volgende startmoment:                            24 januari 2023

Dag en tijd sportlessen:                             Dinsdag en donderdag na schooltijd

Locatie:                                                                In de wijk Goverwelle

 

Kosten:                                                 Eigen bijdrage     € 90,-
                                                                   Borg                          € 30,-

 

Aanmelden
Om je aan te melden voor Cool 2B Fit, vul je het aanmeldformulier in op www.cool2bfit.nl/aanmelden.

 

Meer weten?
Neem contact op met Janna Ebbens, coördinator Cool 2B Fit Gouda:

E-mail:         cool2bfit@korteakkeren.com

Telefoon:    06-51401124

 

Cool 2B Fit lijnen

 

Apotheek Grendel B.V.

Wijzigingen apotheek

 • Houd in de wachtkamer minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Medicijnen worden zo veel mogelijk thuis bezorgd.
 • Indien u voor meer dan 30 dagen medicijnen in huis heeft, worden er geen nieuwe bestellingen geleverd.

Houd er rekening mee dat de wachttijd bij de apotheek wat langer kan zijn dan u gewend bent. Bedankt voor uw begrip!

 

Het team van de apotheek binnen het gezondheidscentrum bestaat uit 15 personen: 2 apothekers, 8 apothekersassistenten, 2 farmaceutisch medewerkers en 3 scholier-bezorgers die op de fiets binnen Gouda medicijnen bezorgen. Dagelijks zijn er ook vaste bezorgers die per auto materiaal bezorgen voor de twee apotheken van Apotheek Grendel. Hierbij kunt u naast medicijnen denken aan baxterrollen en incontinentiemateriaal. U kunt voor alle zorgvragen bij de apotheek terecht. Lees verder »

Binnen de apotheek wordt gewerkt met taakverantwoordelijken. Hierdoor is een aantal specialisaties ontstaan zoals astma / COPD, diabetes en alles op het gebied van ontslagmedicatie, medicatiereviews en medicatieveiligheid. Hiervoor zijn interne opleidingen gevolgd. Ook worden er door de apotheek van het gezondheidscentrum apothekersassistenten opgeleid. Dat gebeurt in samenwerking met de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) van Rotterdam, Utrecht, Leiden en Midden-Nederland.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de apotheek. Dat blijkt uit het feit dat deze al vanaf juli 2007 ISO-gecertificeerd is en er een kwaliteitscoördinator is aangesteld. De apothekers zijn ingeschreven in het registratiesysteem van de KNMP en voldoen aan alle scholingsverplichtingen vanuit de beroepsgroep.

Samenwerking
De apotheek is onderdeel van de organisatie Apotheken Grendel BV, de oudste ‘familie-apotheek’ van Nederland, die ook een vestiging heeft in Oosterwei. Vanzelfsprekend wordt met de apothekers van deze locatie veel samengewerkt. Bijzonder is de samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis voor de begeleiding van opname- en ontslagmedicatie. Hiervoor is een Apotheek Servicepunt ingericht dat in 2013 onderdeel wordt van de poliklinische apotheek naast het ziekenhuis.

Binnen het gezondheidscentrum wordt met alle disciplines samengewerkt, maar in het bijzonder met:

•    de huisartsen, de doktersassistenten en de praktijkondersteuners van de huisartsen
•    de wijkverpleegkundigen voor advies bij het uitzetten van medicatie

De apotheek beschikt over een zeer geschikte spreekkamer voor instructies of medicatiegesprekken. Ook kunnen huisbezoeken worden afgesproken wanneer men niet naar de apotheek kan komen.

 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisartsen Wijkverpleegkundige

Samenwerking met andere organisaties

Groene Hart Ziekenhuis

Locatie begane grond
Website www.apotheekgrendel.nl
E-mail adm.ch@apotheekgrendel.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur
Telefoon 0182-512898

Cool Kids Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Sommige kinderen hebben hier echter wat meer problemen mee. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Lees verder »

Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Veel meer dan bij volwassenen heeft de kinderfysiotherapeut te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.

Over Cool Kids

Bij Cool Kids Kinderfysiotherapie werken therapeuten met vele jaren ervaring binnen het vakgebied kinderfysiotherapie. Zij zijndeskundig in de behandeling van diverse verschijningsvormen van minder goed functionerende adolescenten, jonge kinderen, peuters of baby’s.

Met onze patientjes en hun ouders weten we doorgaans snel een goed contact op te bouwen, dat de basis vormt voor een effectieve behandeling. Middels studie en bijscholingen blijven wij up to date ten aanzien van het behandelen van kinderen.

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar die:

 • diverse motorische problemen hebben, 
 • neurologische problemen hebben,
 • orthopedische klachten hebben,
 • sensorische informatie niet goed kunnen verwerken in hun  handelen,
 • aandachtsproblemen hebben,
 • gedrag laten zien t.g.v. motorische, neurologische en sensorische  problemen.

Kinderen kunnen bij ons worden aangemeld op verwijzing van een arts, of zonder verwijzing via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) op verzoek van de ouders.

Locatie 2e verdieping
Website www.kinderfysiotherapie-gouda.nl
E-mail info@kinderfysiotherapie-gouda.nl
Telefoon 0182-820991

Diëtisten Goudenhart

De diëtist in Gezondheidscentrum Korte Akkeren maakt deel uit van de afdeling Goudenhart. Goudenhart is onderdeel van Fundis (voorheen Vierstroom). Zij bieden (para)medische zorg aan op het gebied van behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, revalidanten, cliënten met een chronische ziekte en cliënten met overige voedingsproblematiek. Lees verder »

Diëtist Willy Verstegen werkt in het gezondheidscentrum en heeft een extra opleiding gevolgd op het gebied van COPD. Zij is onder meer actief binnen het kwaliteitsteam (Q-team) van de RZMH en is lid van de Regionale COPD-expertgroep van REOS. Ook mensen met overgewicht, ondergewicht,  diabetes, darmproblemen,  een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk kan zij adviseren. Vooral met het koolhydraatbeperkt dieet heeft ze de laatste tijd veel resultaat op het gebied van afvallen, diabetes en verhoogd cholesterol/hoge bloeddruk.

Een bezoek aan de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering (3 uur), maar telt wel mee voor het eigen risico.
Wordt u door de huisarts verwezen in verband met een dbc ( diabetes, COPD, CVRM), dan is er geen eigen risico en worden de consulten via de dbc verrekend, voor de cliënt betekent dit geen kosten.

De diëtisten van Goudenhart zijn verder geschoold in Motivational Interviewing en hebben regelmatig intervisie. Ook staan zij in het Kwaliteitsregister Paramedici.  Zij verstaan dus hun vak!

Samenwerking. Binnen het centrum wordt nauw samengewerkt met de volgende disciplines:

 • de huisarts en de praktijkondersteuners
 • de logopedist in verband met slikproblemen
 • de apotheker met oog op ondervoeding
 • de fysiotherapeut in verband met afvallen op maat (bij een BMI van > 30 i.c.m weinig bewegen)
 • de kinderfysiotherapeut in verband met gewicht en voedingsproblemen bij kinderen .

Specifieke projecten waaraan een bijdrage wordt geleverd, zijn de groepsbijeenkomsten voor allochtone vrouwen met diabetes, de Dikke Vrienden Club voor kinderen met overgewicht en het ontwikkelen van goede maaltijden in het nieuwe buurtcentrum ‘de Walvis’. Hierbij speelt voeding een belangrijke rol.

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisarts Logopedist Apotheker Thuiszorg / Plicare Fysiotherapeut

Locatie 2e verdieping
Website www.goudenhart.nu
E-mail info@goudenhart.nu
Openingstijden maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur
Telefoon 088-0234783 (afsprakenbureau)

Fysiotherapie Oranjestaete

Naast algemene fysiotherapie en fysiotraining bieden wij manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie. In onze trainingsruimte verzorgen wij onder andere Training op Maat, Afvallen op Maat, Fitplus en specifieke trainingen voor lage rug, COPD en valpreventie. Lees verder »

Wij zijn door alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Onze therapeuten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister. Als praktijk zijn wij aangesloten bij het Schoudernetwerk Groene Hart, Artrosenetwerk Midden Holland en het landelijk Duizeligheidsnetwerk.

Gezondheidscentrum Korte Akkeren is een van de drie vestigingen van Fysiotherapie Oranjestaete. Onze overige locaties zijn Julianahof 210 in Gouda en Kranepoort 4a in Gouderak.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U kunt direct bij ons een afspraak maken. Daarvoor heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. 

 

 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisartsen Diëtist Apotheek Oefentherapeut

Locatie 2e verdieping
Website www.fysiotherapie-oranjestaete.nl
E-mail info@fysiotherapie-oranjestaete.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur
Telefoon 0182-751811

GGD Hollands Midden

Het team van het consultatiebureau bestaat uit 2 artsen, 3 verpleegkundigen, 2 CB-assistenten en een zorgconsulent. Sommigen zijn al zo lang actief in Korte Akkeren dat zij een hele generatie hebben zien opgroeien; kinderen die nu zelf vader en moeder zijn. In totaal wordt zorg geboden aan ongeveer 1.000 kinderen waarvan zo’n 600 uit de directe omgeving van het gezondheidscentrum in Korte Akkeren. Lees verder »

Specifieke aandachtgebieden zijn de nazorg aan te vroeg geboren kinderen. Via de GGD is er een programma waarbij wordt samengewerkt met de kinderartsen van het Groene Hart Ziekenhuis. Ook de zorg aan anderstaligen is goed georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van een tolk en de zorgconsulent spreekt ook Arabisch. Er worden door haar al dan niet samen met een verpleegkundige, huisbezoeken afgelegd ook zonder dat een probleem daarvoor de aanleiding is.

Samenwerking
De medewerkers van het consultatiebureau werken met verschillende disciplines uit het centrum samen. Zo verwijzen ze naar de kinderfysiotherapeut als er iets met de motoriek van het kind mis is, maar ook bijvoorbeeld naar de diëtist in het geval van een allergie. Ook is er een link naar de logopedist vanwege de mondmotoriek (denk aan slikken en spraak). Natuurlijk werkt het consultatiebureau samen met de huisartsen in geval van medische problemen zoals een oorontsteking of hartafwijkingen. Dat is een formele en gebruikelijke route. Incidenteel is er ook afstemming met de apotheker.

Een voorbeeld:
Een kindje weigerde de medicatie die door de kinderarts was voorgeschreven door te slikken. Samen met de ouders is overleg gevoerd met de apotheker om te kijken of hetzelfde medicijn er in een andere vorm was. Dat was niet het geval, wel kon de apotheker aan de ouders de bevestiging geven dat het een medicijn is dat eigenlijk een vieze smaak heeft. Vervolgens zijn tips gegeven om het kindje toch het medicijn te kunnen laten innemen.

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Kinderfysiotherapeut Diëtist Logopedist Huisartsen Apotheek

Locatie begane grond
Website www.cjggouda.nl
E-mail jgzkorteakkeren@ggdhm.nl
Openingstijden maandag van 13.00-14.00 uur
Telefoon 088- 254 23 84

Groene Hart Ziekenhuis

 

Let op! Vanaf 25 mei 2021 is het bloedprikken alleen nog op afspraak. Er is dan geen vrije inloop meer.

U kunt een afspraak maken via 0182-757231, of u kunt online een afspraak inplannen op bloedprikken.ghz.nl. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het Groene Hart Ziekenhuis.

 

Het Groene Hart Ziekenhuis biedt op laagdrempelige wijze een hoog kwaliteit- en serviceniveau van diagnostiek. Deze diagnostiek is beschikbaar voor huisartsen en daarmee ook voor patiënten. Wij zijn voor u het aanspreekpunt voor bloedafname, trombosedienst, organisatie ketenzorg, diagnostische ontwikkelingen en service vragen.

 

Telefonische bereikbaarheid

Trombosedienst:                                                          088-0209510

Trombosedienst zelfmanagement:                   088-0209510

Aanvragen bloedafname huisartsen:              0182-533555

 

Online afspraak maken

Het is ook mogelijk om online een afspraak te maken. Klik hier om naar het afsprakenformulier te gaan.
Kies voor 'Prikpost Gouda - Korte Akkeren'.

 

Locatie begane grond
Website www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/bloedafname/
E-mail info@ghz.nl
Openingstijden Op afspraak, maandag t/m vrijdag tussen 8.00-9.30 uur
Telefoon 0182-757231

Healthy Feet Gouda

 

Mijn naam is Ester van den Heuvel, woonachtig in Gouda. Ik ben gediplomeerd pedicure sinds 2010. Inmiddels heb ik al meerdere jaren werkervaring opgebouwd in dit vak. In oktober 2012 heb ik de opleiding tot medisch pedicure succesvol afgerond. Naast het reguliere pedicurewerk ben ik gespecialiseerd in de behandeling van de diabetische voet en de reumatische voet. Ik ben dan ook aangesloten bij ProVoet en ProCert.

Wat kan ik als pedicure voor u betekenen?

Man of vrouw, jong of oud, iedereen heeft baat bij een goede voetverzorging. De pedicure kan u niet alleen van klachten af helpen, maar helpt u ook bij het voorkomen daarvan.

Wat doet een pedicure precies?

Tot de werkzaamheden van een pedicure behoren onder andere het verwijderen van eelt, likdoorns, het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels en het oplossen van nagelproblemen. Ook het opsporen van de oorzaken die voetproblemen teweegbrengen en het geven van adviezen die deze klachten (zoveel mogelijk) wegnemen behoort tot de taak van de pedicure.

Het is daarom belangrijk om uw voeten de verdiende aandacht te geven. Met een goede en regelmatige verzorging van uw voeten kunt u problemen voorkomen.

Ik werk dan ook met een duidelijke passie: de zorg voor voeten.
Graag hoop ik u van dienst te zijn!

 

Locatie 2e verdieping
Website www.healthy-feetgouda.nl
E-mail healthy-feetgouda@hotmail.nl
Openingstijden Woensdag
Telefoon 06-17027658

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren bestaat uit 19 personen; 6 huisartsen, 3 praktijkverpleegkundigen Somatiek, 1 praktijkondersteuner GGZ, 7 assistentes en 2 oproepassistentes. U kunt voor alle zorgvragen bij de huisartsenpraktijk terecht.  Lees verder »

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is sinds 2013 een NHG-geaccrediteerde huisartsenpraktijk. Kwaliteit van zorg en gezondheid van de patiënt staan centraal in onze huisartsenpraktijk. Om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van de korte lijnen tussen de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum.

In de wijk worden huisbezoeken afgelegd bij mensen die door ziekte niet in staat zijn op het spreekuur te komen.

Patiënten kunnen ook voor reizigersvaccinaties terecht in het gezondheidscentrum. Jaarlijks wordt er een middag georganiseerd om de griepprikken te geven.

Er is aandacht voor het opleiden van assistenten, verpleegkundigen, nieuwe huisartsen en co-assistenten. Hierdoor levert de praktijk een bijdrage aan een nieuwe lichting doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en huisartsen.

Op verzoek wordt er voorlichting gegeven in samenwerking met het wijkteam.

De huisartsen zijn naast hun werk in de huisartsenpraktijk bestuurlijk actief binnen de huisartsenpost, de ROH Midden-Holland, het Georganiseerd overleg Gezondheidscentra Gouda en de regionale klachtencommissie.

 

Chronische zorg

In de huisartsenpraktijk werken drie praktijkverpleegkundigen Somatiek. Zij zijn speciaal geschoold om patiënten met een chronische ziekte te begeleiden, zoals diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en astma. Naast deze begeleiding, die in nauwe samenwerking met de huisarts plaatsvindt, hebben de praktijkverpleegkundigen nog een aantal aanvullende taken op zich genomen: sociale huisbezoeken, het begeleiden van patiënten die willen stoppen met roken en het opmaken van een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten, inclusief de voorlichting om de risico's te verkleinen.

Eén van de praktijkverpleegkundigen heeft daarnaast de taak het begeleiden van de groep kwetsbare ouderen. Wij maken gebruik van de expertise van de klinisch geriater, de specialist ouderengeneeskunde, de thuiszorg/wijkverpleging en de vrijwilligers ter verbetering van de zorg aan kwetsbare ouderen.

De praktijkondersteuner GGZ  is er voor het begeleiden van mensen met psychische klachten zoals depressie en angststoornissen.

 

Samenwerking

Binnen het gezondheidscentrum wordt met alle disciplines samengewerkt, maar in het bijzonder met:

 • de apotheker
 • de wijkverpleegkundigen
 • de fysiotherapeut 

 

Afspraak maken

Inschrijven als nieuwe patient

 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Apotheker Wijkverpleegkundige Fysiotherapeut

 

 

Locatie 1e verdieping
Website www.hpka.nl
E-mail info@hpka.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur
Telefoon 0182-525606

Logopediepraktijk Korte Akkeren

 In de logopediepraktijk in Gezondheidscentrum Korte Akkeren helpen wij u graag bij de volgende problematiek:

 • Afwijkend mondgedrag
 • Articulatiestoornissen
 • Taalstoornissen 
 • Lees- en spellingsproblemen
 • Communicatiestoornissen na cva/trauma
 • Eet- en drinkproblemen (zowel bij kinderen als bij volwassenen)
 • Prikkelverwerkinsproblemen
 • Afasie ( taalproblemen bij NAH*)
 • Dysartrie ( spraakproblemen bij NAH*)
 • Dysfagie (slikproblemen bij NAH*)
 • Presentatietechnieken

* NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel. Lees verder »

 

Wie zijn wij?

In onze praktijk zijn twee logopedisten werkzaam; Hilde de Paus en Janine de Widt.

Hilde richt zich volledig op kinderen. Zij heeft specifieke bij- en nascholing gevolg op het gebied van Afwijkend Mondgedrag (OMFT: Oro Myo Funktionele Therapie), Articulatiestoornissen (PROMPT, Hodson en Padon en Metaphon), Taalstoornissen bij (jonge) kinderen en bij meertaligheid, Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, Lees- en spellingsproblemen , en op het gebied van Prikkelverwerkingsproblemen.

Naast haar werk in de praktijk heeft zij vele jaren ervaring opgedaan in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme) en een licht verstandelijke beperking.

Janine is thuis in het werken met volwassenen en met kinderen. Zij heeft specifieke na- en bijscholing gevolgd op het gebied van Stem, Afasie (taalproblemen na CVA/Trauma van hersenen), Dysfagie (slikproblemen bij neurologische problemen, Dysartrie (spraakproblemen a.g.v neurlogische problemen), COPD (longaandoening). Tevens is zij inzetbaar als presentatietrainer, vocal coach en stemtrainer. Dit kan in de vorm van een workshop, lezing of presentatie, maar ook individueel.

Vanuit gedegen kennis van revalidatie en neurologie wordt niet alleen zorg geboden vanwege direct zichtbare problemen maar wordt ook gekeken naar de meer subtiele problemen in de communicatie (lezen, schrijven, spreken, begrijpen) na de acute of tijdens de revalidatiefase. Zij heeft zich mede om die reden aangesloten bij de CVA-ketengroep.

 

Op het gebied van de OMFT werken beide logopedisten nauw samen met tandartsen en orthodontisten. Bij deze behandeling wordt gewerkt aan een juiste balans in de mondmotoriek om er zorg voor te dragen dat het gebit netjes blijft staan na het dragen van een beugel.

Ook wordt samengewerkt met scholen, peuterspeelzalen, STEK, het Spraak-/Taalspreekuur van het Groene Hart Ziekenhuis en de GOUDVIS-poli in het GHZ. Beiden zijn aangesloten bij een logopedische kring, en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

 

Samenwerking

Binnen het gezondheidscentrum wordt nauw samengewerkt met een aantal disciplines:

 • De diëtisten in verband met slikproblemen
 • De apotheker met in verband met heesheid als bijwerking van medicatie gebruik (COPD , Astma)
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Consultatiebureau
 • De (kinder)fysiotherapeut
 • De (kinder)oefentherapeut Cesar vanwege het effect van houdingsproblemen op de stem en de ontwikkeling van het spraakvermogen
 • De tandarts in verband met afwijkend mondgedrag
 • De huisartsen 

U kunt direct binnenlopen voor het maken van een afspraak, we zijn direct toegankelijk. Ook werken wij met verwijzingen van artsen, bijvoorbeeld de KNO-arts, CB-arts, Kinderarts, Longarts en Neuroloog.

 

 

 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Diëtisten Apotheker Jeugd en Gezin Consultatiebureau Fysiotherapeut Oefentherapeut

Samenwerking met andere organisaties

Zorgcentrum Korte Akkeren De Banjaard

 

Locatie 2e verdieping
Website www.logopedie-gouda.nl
E-mail info@logopedie-gouda.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00, dinsdagavond op afspraak
Telefoon 0182-529550 en 06-17242423 (spoedgevallen)

Oefentherapie Cesar Gouda

Het team van (kinder)oefentherapie Cesar dat vanuit Gezondheidscentrum Korte Akkeren in de wijk werkt bestaat uit 3 personen. Een oefentherapeut Cesar kijkt naar de persoon als geheel. Klachten hebben vaak te maken met spanning, ademhaling en nek-, schouder- en rugpijn. Om de klachten te verhelpen lijkt het voor de patiënt soms alsof de therapeut ergens anders begint dan waar de klacht zit. Dat komt omdat houding en het ontbreken van balans vaak de klachten veroorzaken. Het is dan van belang om dat aan het licht te brengen, er bewust van te worden, vervolgens de oefeningen te doen en veranderingen aan te brengen in het dagelijks leven. Lees verder »

Binnen de praktijk is specifieke kennis opgebouwd gericht op kinderen. Om de kinderen te kunnen begeleiden is een post-hbo-opleiding gevolgd. Baat bij een bezoek aan de kinderoefentherapeut Cesar hebben kinderen met bijvoorbeeld schrijfproblemen en spanningen of kinderen die als laatste worden gekozen bij gym, omdat ze een motorische achterstand hebben. Dit kan óók in het reguliere onderwijs. Denk bij kinderoefentherapie ook aan de allerkleinsten; baby’s kunnen wel degelijk behandeld worden d.m.v. instructie aan de ouders. De behandeling van kinderen gaat bijna letterlijk spelenderwijs.

Samenwerking
De kinderoefentherapeut Cesar van Gezondheidscentrum Korte Akkeren werkt tevens op Dagbehandeling ‘De Vlinder’. Ook wordt samengewerkt met het speciaal onderwijs in Gouda. De oefentherapeut Cesar werkt samen in projecten zoals De Beweegkuur, angst en depressie en valpreventie. De oefentherapeut Cesar behandelt ook aan huis en is direct toegankelijk (dus zonder tussenkomst van een arts). Binnen het gezondheidscentrum wordt onder meer samengewerkt met:

 • de logopedist; omdat spraak een deel is van de motoriek en ademhaling en problemen soms ook met een verkeerde houding te maken hebben
 • de fysiotherapeut; na een behandeling moet soms geoefend worden en de houding juist aangeleerd om nieuwe klachten te voorkomen
 • de huisarts; met het oog op verwijzingen
 • de diëtist; bijvoorbeeld voor specifieke projecten als de Beweegkuur en de Dikke Vrienden Club
 • het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau
 • de apotheker (denk aan valpreventie; duizeligheid kan een bijwerking zijn van medicijnen)

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Logopedist Fysiotherapeut Huisarts Diëtist Apotheker

Samenwerking met andere organisaties

Dagbehandeling De Vlinder

Locatie 2e verdieping
Website www.oefentherapiegouda.nl
E-mail info@oefentherapiegouda.nl
Openingstijden Maandag t/m vrijdag op afspraak
Telefoon 06-40428459

RondOm Podotherapeuten

Voeten zijn zwaar belaste onderdelen van ons lichaam. Hierdoor hebben veel mensen last van voetklachten, zoals vermoeide of doorgezakte voeten. Maar ook klachten hogerop in het lichaam, bijvoorbeeld knie- heup- en rugklachten, die voortkomen uit een verkeerd looppatroon.

Met deze klachten kunt u terecht bij de podotherapeut. De podotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van voeten van mensen met diabetes of reuma, kinderen en in het behandelen van sportgerelateerde klachten. 

Via onze website: www.rondompodotherapeuten.nl kunt u 24 uur per dag afspraken maken.

Ook kunt u bellen met de afsprakenlijn op telefoonnummer 088-1180500. De afsprakenlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

 

 

Locatie 2e verdieping
Website www.rondompodotherapeuten.nl
E-mail info@rondompodotherapeuten.nl
Openingstijden Maandag
Telefoon 088-1180500

Sociaal Team 0-100+

     

Het Sociaal Team 0-100+ is een samenwerking tussen het CJG/Sociaal Team Jeugd en het Sociaal Team Volwassenen. Alle inwoners van 0-100+ kunnen dagelijks tijdens de inloopspreekuren terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Ook op andere gebieden, bijvoorbeeld je inkomsten en uitgaven, dagbesteding, werk, wonen, gezondheid, (mantel)zorg of je relatie kan het Sociaal Team je ondersteunen. In februari 2017 zijn het CJG/Sociaal Team Jeugd en Sociaal Team Volwassenen verhuisd naar het nieuwe Ontmoetingscentrum de Walvis, vlakbij het gezondheidscentrum. Lees verder »

Daar organiseren ze hun dagelijkse inloopspreekuren en je kunt er ook terecht voor andere activiteiten die door het Sociaal Team georganiseerd worden. Iedere maandagochtend kun je bijvoorbeeld van 09.00 - 11.15 uur op de koffie komen om andere ouders te ontmoeten. Ook is er iedere donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur de Papierwinkel, waar je terecht kunt met al je vragen over geld, regelingen of schulden en hulp kunt krijgen bij het ordenen van je administratie.

Er worden regelmatig themabijeenkomsten en cursussen georganiseerd voor kinderen, jongeren en volwassenen. Kijk voor het actuele aanbod op www.cjggouda.nl/agenda en op www.sociaalteamgouda.nl/evenementen. Met de partners in het gezondheidscentrum wordt uiteraard nog steeds samengewerkt, met name met de huisartsen en de jeugdgezondheidszorg. 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisartsen Wijkverpleegkundige Thuiszorg Vierstroom 

Consultatiebureau

Samenwerking met andere organisaties

De Brede School

 

 

Contactinformatie

Locatie: De Walvis, Ontmoetingscentrum West, Walvisstraat 1, 2802 SB Gouda

Telefoonnummer Jeugd: 088-2542384

Telefoonnummer Volwassenen: 088-9004321

Websites:

Inloopspreekuren 0-100+: Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Dinsdag en donderdag van 13.00 -16.00 uur

Papierwinkel: Donderdag van 09.30 - 11.30 uur

Sportfysiotherapeut Eric Heesen

In Gezondheidscentrum Korte Akkeren is naast Fysiotherapie Oranjestaete ook de binnen sportkringen bekende fysiotherapeut Eric Heesen werkzaam. Eric woont sinds jaar en dag in de wijk en is dus een bekend gezicht in het centrum. Lees verder »

Hij is naast algemeen fysiotherapeut al 24 jaar topsportfysiotherapeut en is onder meer aangesloten bij het olympisch steunpunt van sportkoepel NOC*NSF in Den Haag. Dat betekent dat hij gevraagd wordt voor een second opinion en volledig is gekwalificeerd voor het begeleiden van topsporters.

Samenwerking
Eric werkt onder andere samen met sportarts dr. Ria van Rooijen die verbonden is aan het Hofpoortziekenhuis in Woerden en de KNVB. Zij heeft een sportorthopedisch spreekuur en verwijst met grote regelmaat door naar Eric. Ook heeft hij een samenwerkingsverband met de St. Maartenskliniek. Daarnaast werkt Eric nauw samen met Annatommie Medisch Centrum in Utrecht.

Binnen het gezondheidscentrum wordt door hem samengewerkt met de volgende disciplines:

 • de huisartsen
 • de oefentherapeut Cesar. Soms moet na het verhelpen van een probleem de juiste houding worden aangeleerd of oefeningen worden gedaan om de problemen voor langere tijd weg te houden

Bijzonder is de samenwerking van Eric met de verschillende sportverenigingen. Zo was hij twaalf jaar lang de fysiotherapeut van de vaderlandse volleybalploeg. Op dit moment ziet hij veel spelers van een aantal eredivisie volleybalploegen die getraind worden door de spelers van toen. Ook was hij acht jaar verzorger van de Goudse voetbalvereniging Donk. Sinds drie jaar is hij betrokken bij ONA, dat voetbalt in de wijk Korte Akkeren.

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisartsen Oefentherapeut

Samenwerking met andere organisaties

St. Maartenskliniek Annatommie mc

Locatie 2e verdieping
Website nl.linkedin.com/in/eric-heesen-a4516891
E-mail fysiokorteakkeren@gmail.com
Telefoon 06-30815388

Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren

In Gezondheidscentrum Korte Akkeren is een tandartsenpraktijk gevestigd. Het tandheelkundig team bestaat uit drie tandartsen, Bojana Perkovic, Daniela Radu en Barbera Wassil, en twee tandartsassistenten, Mellie Sahti en Farida Hadje. De laatste spreekt Marokkaans en Berbers om de communicatie met patiënten gemakkelijker te laten verlopen. Mellie Sahti is meer betrokken bij het praktijkmanagement en administratie. Lees verder »

De tandarts doet alle tandheelkundige behandelingen behalve orthodontie en implantologie. Ook kleine chirurgische ingrepen waarvoor geen operatiekamer en volledige sedatie nodig is, vinden binnen het gezondheidscentrum plaats. 

Samenwerking
Binnen het gezondheidscentrum ziet de tandarts kansen voor samenwerking met de volgende disciplines:

 • de huisartsen; bijvoorbeeld vanwege snurken en slaapapneu
 • de apotheker; in verband met medicatie
 • de logopedist; vanwege de relatie tussen de anatomie van de mond en spraak
 • de diëtist; vanwege het verlies van kauwvermogen
 • de oefentherapeut Cesar; soms moet na het verhelpen van een probleem de juiste houding worden aangeleerd of oefeningen worden gedaan om de problemen voor langere tijd weg te houden

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisartsen Apotheker Logopedist Diëtist Oefentherapeut

Locatie begane grond
Website www.tandheelkundigcentrumkorteakkeren.nl
E-mail thckorteakkeren@astinadental.nl
Openingstijden Maandag en Donderdag van 9.00 - 17.00 uur en Woensdag van 13.00 - 17.00 uur
Telefoon 0182-527142

Total Care

Indien u last heeft van slaapapneu kunt u binnen Gezondheidscentrum Korte Akkeren terecht bij Total Care. Zij bieden praktische begeleiding en vakkundig advies bij slaapapneu en andere gerelateerde problemen. 

Total Care is eveneens een gerenommeerde leverancier van allerlei specialistische apparatuur, zoals CPAP-apparaten, medicijnvernevelaars, zuurstofapparatuur, MRA-beugels, PEP-apparaten, uitzuigpompen en monitoring.

Total Care werkt uitsluitend op afspraak. 

 

 

Locatie 2e verdieping
Website www.totalcaregroep.nl
E-mail info@totalcaregroep.nl
Openingstijden Vrijdag van 08.30u - 16.00u (oneven weken). Uitsluitend op afspraak.
Telefoon 013-5313535

Vierstroom Zorg Thuis

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Vierstroom Zorg Thuis staat voor u klaar met zorg die bij u past. Alles is erop gericht dat u zo lang mogelijk goed en zelfstandig kan blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Zo gemakkelijk mogelijk.

Onze wijkverpleegkundige bekijkt graag samen met u uw situatie. Zij zoekt met u naar een passende oplossing voor elke zorgvraag. In overleg met u – en uw omgeving – helpt een klein wijkteam u snel en vakkundig. We zijn bekend in uw buurt en werken nauw samen met uw arts of andere verwijzers. De wereld van de zorg is in verandering en kan ingewikkeld zijn. Wij zijn hier goed in thuis. Zodat we u op de meest passende manier kunnen helpen. Lees verder »

Contact

Vierstroom Zorg Thuis
Voor verzorging en verpleging aan huis.
088 – 0444 888*
Fax 0182 571 622
info@vierstroomzorgthuis.nl

Vierstroom Hulp Thuis
Voor huishoudelijke hulp.
088 – 400 3200*
info@vierstroomhulpbijhuishouden.nl

Vierstroom Veilig Thuis
Voor (mobiele) personenalarmering.
088 – 0234 790*
personenalarm@vierstroomveiligthuis.nl

Vierstroom Thuiszorgwinkels
Voor hulpmiddelen, gratis krukken of een looprek.
0800 – 2887 766 (gratis)

Vierstroom Ledenservice
Voor vragen, wijzigingen en/of opmerkingen over het lidmaatschap.
088 – 0900 400*
ledenservice@vierstroom.nl

*Voor deze telefoonnummers geldt het lokale tarief.

 

Wijkverpleegkundige Jannette Navis

Mijn naam is Jannette Navis. Ik werk als wijkverpleegkundige in Gouda Zuid - Korte Akkeren, Gouda. De functie van wijkverpleegkundige vervul ik al jaren, vroeger bij het consultatiebureau en in de thuiszorg, nu alleen in de thuiszorg. Het boeiende aan mijn vak vind ik dat ik altijd weer bij verrassende en bijzondere situaties terecht kom bij mensen thuis.

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisarts Fysiotherapeut Apotheker Sociaal Team 0-100+

Samenwerking met andere organisaties

Transmuraal Netwerk 

 

 

Locatie begane grond
Website www.vierstroom.nl
E-mail info@vierstroomzorgthuis.nl
Telefoon 0900-9300

Wijkverpleegkundige Carla Jochems

Carla Jochems, onafhankelijk wijkverpleegkundige Korte Akkeren, Binnenstad, Nieuwe Park en Westergouwe

Carla Jochems is al 27 jaar werkzaam in Gouda West. Zij kent de wijk als haar broekzak! Sinds 1 januari 2015 is zij in Gouda West de wijkverpleegkundige waarbij bewoners terecht kunnen wanneer er problemen zijn.

 Met welke vragen kunt u bij Carla terecht?

 • Vragen over uw gezondheid
 • Advies wanneer u vragen heeft voor of na een ziekenhuisopname
 • Vragen over uw veiligheid
 • Problemen die u ervaart door eenzaamheid
 • Vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn

U kunt gemakkelijk contact opnemen met Carla:

 • U kunt haar direct bellen op telefoonnummer 06-20417758
 • De hulp die zij als wijkverpleegkundige biedt is kosteloos
 • U heeft geen verwijzing of indicatie nodig
 • U kunt elke week bij haar binnenlopen tijdens het spreekuur op woensdagochtend van 10.00u-12.00u in Gezondheidscentrum Korte Akkeren

Carla heeft nauwe contacten met de huisartsen, het Sociaal Team, het Groene Hart Ziekenhuis, de politie, de GGD en andere partners in de wijk. Als wijkverpleegkundige kent zij de wijk goed en zet zij haar kennis en contacten in om mensen te helpen met hun zelfredzaamheid. Zo nodig bemiddelt zij naar de meest passende oplossing.

 

 

Samenwerking

De onafhankelijk wijkverpleegkundige werkt met iedereen samen die actief is in Korte Akkeren. Dus naast andere zorgverleners, welzijnsorganisaties ook met bijvoorbeeld de gemeente en de woningbouwcorporaties in Gouda. Er kan namelijk ook wel eens sprake zijn van mensen die niet goed meer voor zichzelf en het huis waarin ze wonen, kunnen zorgen. In alle gevallen is het opbouwen van een vertrouwensband belangrijk. Omdat er geen indicatie nodig is, kan Carla zich daarop toeleggen. Zij is als onafhankelijk wijkverpleegkundige bereikbaar via 06-20417758.

 

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Huisarts Thuiszorg Vierstroom  Fysiotherapeut Apotheker 

Sociaal Team 0-100 Logopedie

Samenwerking met andere organisaties

Gemeente Gouda Zorgpartners Midden-Holland Buurtzorg Gouda 

Agathos Thuiszorg

Locatie 2e verdieping
Website www.plicare.nl
E-mail carla.jochems@plicare.nl
Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. INLOOPSPREEKUUR: woensdagochtend van 10.00u-12.00u
Telefoon 06-20417758

ZorgBrug

ZorgBrug: een nieuw gezicht in Korte Akkeren

Sinds 1 december 2021 heeft ZorgBrug een infuus- en wondpoli geopend in Gezondheidscentrum Korte Akkeren. ZorgBrug is een bekend gezicht binnen de zorgsector in de regio’s Hollands-Midden en Zoetermeer.

Voor wie ZorgBrug nog niet kent: ZorgBrug levert al sinds 2001 gespecialiseerde verpleegkundige zorg in zowel de eerste als tweede lijn. Dit houdt in dat de organisatie medewerkers inzet in de thuiszorg, in het ziekenhuis en sinds kort in het gezondheidscentrum. ZorgBrug heeft zijn kantoor gevestigd in het Groene Hart Ziekenhuis, op steenworpafstand van Korte Akkeren.

Met de nieuwe infuus- en wondpoli in Korte Akkeren geeft ZorgBrug zijn patiënten de mogelijkheid om hun infusen en hun deskundige wondzorg dichterbij huis, in een andere omgeving dan het ziekenhuis en de thuissituatie te verkrijgen.

Wij kijken uit naar een nuttige en gezonde samenwerking!

 

 

Contactinformatie

Wondzorg
Telefoon:                   085-7602831
E-mail:                        wondteameerstelijn@zorgbrug.nl

Infuuspoli
Telefoon:                   085-0012898
E-mail:                        poliapotheek@zorgbrug.nl

 

Locatie 2e verdieping
Website www.zorgbrug.nl
Openingstijden Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
Apotheek Grendel B.V.Cool Kids KinderfysiotherapieDiëtisten GoudenhartFysiotherapie OranjestaeteGGD Hollands MiddenGroene Hart ZiekenhuisHealthy Feet GoudaHuisartsenpraktijk Korte AkkerenLogopediepraktijk Korte AkkerenOefentherapie Cesar GoudaRondOm PodotherapeutenSociaal Team 0-100+Sportfysiotherapeut Eric HeesenTandheelkundig Centrum Korte AkkerenTotal CareVierstroom Zorg ThuisWijkverpleegkundige Carla JochemsZorgBrug