Lettergrootte:

GGD Hollands Midden

Wijzigingen consultatiebureau

U kunt nog steeds terecht bij het consultatiebureau voor:

  • Vaccinaties voor zuigelingen van 0 tot 14 maanden.
  • De 22 weken-prik voor zwangeren. 

Deze afspraken worden zo veel mogelijk verspreid en zijn korter dan normaal.


De volgende diensten zijn tijdelijk afgelast:

  • Het inloopspreekuur op maandag van 13.00u – 14.00 uur.
  • Vaccinaties voor oudere kinderen
  • Groepsvaccinaties 4+
  • Contactmomenten op scholen. 

Heeft u een vraag? Dan kunt u altijd een mail sturen naar het consultatiebureau: jgzkorteakkeren@ggdhm.nl 

 

Het team van het consultatiebureau bestaat uit 2 artsen, 3 verpleegkundigen, 2 CB-assistenten en een zorgconsulent. Sommigen zijn al zo lang actief in Korte Akkeren dat zij een hele generatie hebben zien opgroeien; kinderen die nu zelf vader en moeder zijn. In totaal wordt zorg geboden aan ongeveer 1.000 kinderen waarvan zo’n 600 uit de directe omgeving van het gezondheidscentrum in Korte Akkeren. Lees verder »

Specifieke aandachtgebieden zijn de nazorg aan te vroeg geboren kinderen. Via de GGD is er een programma waarbij wordt samengewerkt met de kinderartsen van het Groene Hart Ziekenhuis. Ook de zorg aan anderstaligen is goed georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van een tolk en de zorgconsulent spreekt ook Arabisch. Er worden door haar al dan niet samen met een verpleegkundige, huisbezoeken afgelegd ook zonder dat een probleem daarvoor de aanleiding is.

Samenwerking
De medewerkers van het consultatiebureau werken met verschillende disciplines uit het centrum samen. Zo verwijzen ze naar de kinderfysiotherapeut als er iets met de motoriek van het kind mis is, maar ook bijvoorbeeld naar de diëtist in het geval van een allergie. Ook is er een link naar de logopedist vanwege de mondmotoriek (denk aan slikken en spraak). Natuurlijk werkt het consultatiebureau samen met de huisartsen in geval van medische problemen zoals een oorontsteking of hartafwijkingen. Dat is een formele en gebruikelijke route. Incidenteel is er ook afstemming met de apotheker.

Een voorbeeld:
Een kindje weigerde de medicatie die door de kinderarts was voorgeschreven door te slikken. Samen met de ouders is overleg gevoerd met de apotheker om te kijken of hetzelfde medicijn er in een andere vorm was. Dat was niet het geval, wel kon de apotheker aan de ouders de bevestiging geven dat het een medicijn is dat eigenlijk een vieze smaak heeft. Vervolgens zijn tips gegeven om het kindje toch het medicijn te kunnen laten innemen.

Samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Kinderfysiotherapeut Diëtist Logopedist Huisartsen Apotheek

Locatie begane grond
Website www.cjggouda.nl
E-mail jgzkorteakkeren@ggdhm.nl
Openingstijden maandag van 13.00-14.00 uur
Telefoon 088- 254 23 84
Apotheek Grendel B.V.Cool Kids KinderfysiotherapieDiëtisten GoudenhartFysiotherapie OranjestaeteGGD Hollands MiddenGroene Hart ZiekenhuisHealthy Feet GoudaHuisartsenpraktijk Korte AkkerenLogopediepraktijk Korte AkkerenOefentherapie Cesar GoudaRondOm PodotherapeutenSociaal Team 0-100+Sportfysiotherapeut Eric HeesenTandheelkundig Centrum Korte AkkerenTotal CareVierstroom Zorg ThuisWijkverpleegkundige Carla JochemsZorgBrug