Lettergrootte:

Cool Kids Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Sommige kinderen hebben hier echter wat meer problemen mee. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Lees verder »

Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Veel meer dan bij volwassenen heeft de kinderfysiotherapeut te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.

Over Cool Kids

Bij Cool Kids Kinderfysiotherapie werken therapeuten met vele jaren ervaring binnen het vakgebied kinderfysiotherapie. Zij zijndeskundig in de behandeling van diverse verschijningsvormen van minder goed functionerende adolescenten, jonge kinderen, peuters of baby’s.

Met onze patientjes en hun ouders weten we doorgaans snel een goed contact op te bouwen, dat de basis vormt voor een effectieve behandeling. Middels studie en bijscholingen blijven wij up to date ten aanzien van het behandelen van kinderen.

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar die:

  • diverse motorische problemen hebben, 
  • neurologische problemen hebben,
  • orthopedische klachten hebben,
  • sensorische informatie niet goed kunnen verwerken in hun  handelen,
  • aandachtsproblemen hebben,
  • gedrag laten zien t.g.v. motorische, neurologische en sensorische  problemen.

Kinderen kunnen bij ons worden aangemeld op verwijzing van een arts, of zonder verwijzing via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) op verzoek van de ouders.

Locatie 2e verdieping
Website www.kinderfysiotherapie-gouda.nl
E-mail info@kinderfysiotherapie-gouda.nl
Telefoon 0182-820991
Apotheek Grendel B.V.Cool Kids KinderfysiotherapieDiëtisten GoudenhartFysiotherapie OranjestaeteGGD Hollands MiddenGroene Hart ZiekenhuisHealthy Feet GoudaHuisartsenpraktijk Korte AkkerenLogopediepraktijk Korte AkkerenOefentherapie Cesar GoudaRondOm PodotherapeutenSociaal Team 0-100+Sportfysiotherapeut Eric HeesenTandheelkundig Centrum Korte AkkerenTotal CareVierstroom Zorg ThuisWijkverpleegkundige Carla JochemsZorgBrug